Selmecbánya és a Garam völgye

Gödöllő – Csábrág – Bozók – Selmec – Revistye – Garamszentbenedek – Léva – Esztergom – Dobogókő – Szentendre – Gödöllő

Ezt az útvonalat Gödöllőről és Budaörsről egyaránt repülhetjük.

 

This slideshow requires JavaScript.

Csábrág vára

Károly Róbert építtette, majd 1335-ben a Dobrakutyai nemzetségnek adományozta, cserébe Dobrakutya váráért.

Bozók vára

A monostort Lampert ispán alapította, Rozgonyi Simon egri püspök megtámadta, Balassa Zsigmond a szerzetesek egy részét lemészárolta, késõbb saját öccse, Balassa Menyhért kiűzte a várból… A béke szigete!

Szentantal, Koháry-kastély

‘Városon egy hegyóldalán épûltt új jeles kastéllyával díszesíttetik, mellyben ugró kút is van.’ (Wiki)

Selmecbánya

Uraim, ha a pokolban egyszer az a gondolatjuk támadna az ördögöknek, hogy várost építsenek, az bizonyosan olyan lenne, mint Selmecbánya… (Mikszáth Kálmán)

Itt Selmecbánya rövid története olvasható, a honlapon továbbkattogva pedig megismerhetjük azt a hatalmas Selmec-kultuszt, amit Selmec-utód egyetemeinken mind a mai napig ápolnak.

Revistye vára

A török 1647-ben fölhatolt Zsarnóczáig, és Zsarnóczát pusztítva, elrabolta Dóczy Zsigmond nejét, Kayser Fruzinát. Dóczy betegen arra kérte a törököket, hogy öljék meg, ha feleségét elrabolják. A törökök ezt meg is tették augusztus 4-én, Kayser Fruzinát pedig Konstantinápolyba hurczolták.

Garamszentbenedek, bencés kolostor

Az apátság szerzetesei kincseiket, hogy mentsék a töröktõl, szekérre tették és elszállították. A szekér tengelye azonban útközben eltörött és Máriacsaládon ásták el a benedeki kincseket. Állítólag máig ott vannak.

Léva vára

Károly Róbert király a vár elõtt fejeztette le Zách Felicián Sebe nevű lányát.


 

Alább az útvonal egy részlete a Google Earth-ben. Ha van a gépeden Google Earth, az egész útvonalat megnézheted, vagy akár virtuálisan végigrepülheted. Jobb klikk ide, lementeni, aztán a letöltések közt rákattogni.

mot_gyere_garam_volgye_google_earth_k


//

Keresés a setarepules.info-n

Nálam végzett pilóták