A Klebercz családfa néhány ága

Elöljáróban

cimer_szenc_pajzs_100Itt szeretném összegyűjteni a Klebercz vezetéknévvel élők főbb adatait. Eddigi keresgéléseim alapján ilyen emberek főleg Budapesten, Nyíregyházán, Miskolcon, Pozsonyban, valamint az attól keletre található Szenc (Szempc, Senec), Boldogfa (Boldogfalva, Pozsonyboldogfalva, Boldog) és Réte (Reca) nevű településeken élnek. Most úgy sejtem, hogy Réte lehetett a tűz fészke, legtöbb nyom oda vezet.

A legrégebbi ismert ős Klebercz Péter, aki 1633-ban II. Ferdinándtól kapott nemességet és hozzá egy elefántos címert. Részletek alább.

A családfa (katt a képre!)

 

Klebercz családfa

A kereshető változat itt található. Ehhez hasonló menüt fogsz látni. Lehet benne keresni személyre, családra stb.

genopro_menu

 

Az eddigi eredmények

Az eddigi “kutatások” (néhány családtag bosszantása, telefonok, két kirándulás Rétére) alapján a következő ágakat sikerült azonosítanom:

– A “Hubert ág” – Klebercz Hubert, a dédapám leszármazottai: ő az 1900-as évek legelején költözött Rétéről Budapestre.

– A “nyíregyházi Lajos ág” – ők az 1945 és 1948 közötti “lakosságcsere” során kerültek Rétéről Nyíregyházára, majd onnan néhány családtag Budapestre.

– A “Bálint ág” – Rétén élnek, ott kerestük fel őket, és kértünk adatokat a fel- és lemenőikről.

– A “rétei Lajos ág” – egy másik rétei család, két utcára Bálintéktól, és bár mindkét család Klebercz, azt állítják, nem rokonok. Utóbbiak Nagyfödémesről származnak.

– A “Klebersz ág” – akiknek élő képviselőjével még nem találkoztam.

– Más, hasonló alakok viselői: Klébercz, Kleberc, Klebere, Kleberey, Klebere stb.

A családfa ezen kívül tele van magukban álló, vagy kis csoportokat alkotó emberekkel. Talán egyszer sikerül őket a nagyobb csoportokhoz kapcsolni.

A címerről

This slideshow requires JavaScript.

A címerről először Klebercz Józseftől (Budapest) hallottam. Közlése szerint a címer egy családfaigazoláson szerepel, amelyet a Réthey-Prikkel családnál, Érsekújvárott fényképezett le. Később aztán megtaláltam a Nagy Címereskönyvben:

Siebmacher_cimerkonyv

Egy ismertetés a Pozsony vármegye nemesi családjai című műből:

Pozsony_varmegye_nemesi_csaladjai

In: Denis Pongrácz – Radoslav Ragač – Streąňák Gábor – Tomáą Tandlich és Frederik Federmayer: Pozsony vármegye nemes családjai.
Somorján a Méry ratio kiadó adta ki, Magyarországon az Alexandra kiadó forgalmazza.

A könyvre előbb Klebercz Péter (Budapest) hívta fel a figyelmemet, majd Streąňák Gábortól, a könyv egyik szerzőjétől kaptam további útmutatást. Köszönöm mindkettőjüknek.

Streąňák Gábor, a könyv egyik szerzője, a szenci múzeum igazgatója ajánlotta a következő, családfakutatással foglalkozó honlapot, ajánlom nektek is: www.slachta.com

 

De mit keres itt az elefánt?

A Klebercz de Rethe blog, egy angol nyelvű családtörténeti értekezés, a fáradhatatlan Imrich Nagy munkája. Itt szeretnék neki köszönetet mondani, nem csak a rengeteg munkáért, hanem az általa felvetett eredeti, érdekes nézőpontokért is.

Imrich Nagy többek közt azt állítja, hogy az elefánt az Elefánthy családdal való kapcsolatra utal. Fő érvei:

– Magyarországon csupán ennek a két családnak van elefánt a címerében (eltekintve három jóval későbbi és nyilvánvalóan osztrák eredetű elefántos címertől);

– Az Elefánthyak és a Kleberczek egykori birtokai között jelentős területi egyezések vannak;

– A szerző a Klebercz név egy régi változatában, a Kelepcsicsben, az Elephant név egy darabját látja.

A kérdés azonban továbbra is fennál: honnan vett bármelyik család elefántot a Csallóközben?

Bél Mátyás szerint Könyves Kálmán elküldte az Elefánthyak egyik ősét leányt kérni Szicíliába, s onnan hozott a királynak ajándékot: egy szerecsent, meg egy elefántot.

Vajay Szabolcs viszont azt írja, hogy az az elefánt inkább egy olivant – gazdagon faragott ivó- vagy vadászkürt – lehetett.

Utóbbi persze valószínűbbnek tűnik az elefántnál, de bizonyítéka nincs Vajaynak. Érve annyi, hogy egy kürtöt egyszerűbb elhozni Szicíliából, mint egy lassan cammogó elefántot.

Az Elefántok a középkori felvidéken című cikk szerint pedig se elefánt, se ivókürt. A család és Lefantovce tepelülés neve egyaránt a német Helfant (=segítő) személynévből származik, ennek nyomán álmodtak maguknak elefántos címert az Elefánthyak.

 

A címer képvilága

Addig is, amíg egy heraldikai szakértőt találok, leírom, amit eddig hallottam a címerről, nem szakértőktől:

– a daru (csőrében kígyóval) gyakori címerállata az őrszolgálatot ellátó településeknek, személyeknek. A néphit szerint a daru, mikor zsákmányra les, követ tart az egyik lábával, hogy ha elaludna, a leeső kő felébressze. (Kamionsofőrrel és kulcscsomóval hallottam még hasonlót.)

– a képen szereplő elefánt se nem indiai, se nem afrikai, hanem valami sosem látott keverék.

– a klasszikus címereken állítólag nem használnak árnyalást, itt viszont van. Az armálison nem szerepel a címer rajza, csak a szöveges leírása, ez pedig tág teret nyit az ábrázolásnak.

 

A Klebercz név eredetéről

LvT nyelvészeti oldalról vizsgálta a Klebercz név eredetét, ezúton is köszönöm neki. Erről itt olvashatsz.

Imrich Nagy felvetette, hogy a Klebercz név Kelebia településnévből származik, így kelebiait jelent, ami magyarázhatja a régebbi, szláv hangzású Kelepcsics formát.

Kelebia település neve viszont megint csak személynévből származik*, ami személynév viszont az ótörök keläp szóból. Ez valami növény lehetett, de hogy milyen, azt már senki se tudja. Remélem, olyasmi, amit szívesen legelt az elefánt…

*Kiss Lajos: Fölrdajzi nevek etimológiai szótára

 

Ha téged Klebercznek hívnak…

Ha téged véletlenül Klebercznek hívnak, vagy ilyen nevűekkel állsz kapcsolatban, akkor kérnék három dolgot:

1 – Elnézést. Valószínűleg sehogyan sem, vagy rosszul tüntettem fel a nevedet, születésnapodat, a házastársad, a gyermeked, családtagod nevét.

2 – Adatokat. Akár a személyes adatok korrekcióját, akár további információt az itt-ott élő – vagy már nem élő – Kleberczekről. Természetesen fényképek is jól jönnének.

3 – Véleményt. Ha valamilyen módon érintett vagy az oldal tartalmában, jó lenne, ha jelentkeznél: pár levélben vagy pár telefonnal megbeszélhetnénk, ki, mit tud a Kleberczekről.

Ennek fejében én is ajánlok dolgokat:

1 – A megkapott adatokat ezeken az oldalakon közzéteszem.

2 – Ha kéred, küldök e-mail-t, ha jelentősebb változás történik az oldalon.

 

További kérdések

A családfa jelen állapotában inkább fatelepre hasonlít, mint fára. Sok munka lenne még vele. Meg kéne találni a különböző ágak közötti kapcsolatot, el kellene kezdeni kutatni a fát a túloldalról, a címerszerző Pétertől kezdve, napjaink irányába, de visszafelé is, hiszen a utána lehetne járni a Kelepcsics név alapján feltételezett dél-magyarországi származásnak is.

A kérdésekre nem biztos, hogy én fogom megkeresni a választ. Nem baj, maradjon másnak is kutatnivaló! 🙂

Jó böngészést!

Klebercz Dezső (sz.: 1957)

 

 


//

Keresés a setarepules.info-n

Nálam végzett pilóták